Yamaha Workshop 2016

Společně s firmu Yamaha jsme pro rok 2016 vytvořily sérii bezplatných kytarových workshopů. Ty interaktivní workshopy jsou určen pro Vaše žáky, lektory, či Vaše přátele zajímající se o hru na kytaru a rádi si v této oblasti rozšíří své znalosti, nebo třeba jen ověří a upevní co již znají.

Sestavili jsme pro Vás dva druhy seminářů, z nichž každý je rozdělen do dvou úrovní dle znalostí a pokročilosti. Volba druhu semináře i jeho pokročilosti je na zvážení každého účastníka.

Zaměření: pop, rock, jazz, blues, latinsko – americká hudba
Kytara:     elektrická i akustická
okročilí/ pokročilíÚroveň:    začátečníci a mírnězvardon_yamaha_bilovec1

Délka:      2x 45min., možno po dohodě upravit

Seminář 1.  AKORDY A AKORDOVÉ ZNAČKY NA KYTAŘE

Seminář 2.  IMPROVIZACE


1. AKORDY A AKORDOVÉ ZNAČKY

Úroveň: Začátečníci a mírně pokročilí – zaměření na kvintakordy
Studenti se na tomto workshopu seznámí s druhy kvintakordů. Naučíme se, jak je sami vytvářet v úzké i široké harmonizaci po celém hmatníku. Dále se seznámíme s obraty kvintakordů a kážeme si, jak s nimi pracovat. Ukážeme si praktické využití obratů a kvintakordů, spojovaní akordů a použití akordů v kapele. Nebude chybět ani vysvětlení

a ukázka přidání tenzí ke kvintakordům. Zaměříme se na nezbytné správné čtení akordových značek a správnou orientaci v nich.

Úroveň: Pokročilí – septakordy
Tento seminář je přínosem zejména pro ty, kteří již mají alespoň částečnou znalost intervalů a problematiky stavby akordů. Workshop se zabývá správným čtením akordových značek a jejich pochopením. Ukážeme si způsoby vytvoření septakordů a práce s nimi, obraty septakordů a jejich využití v praxi, přidání všech tenzí k septakordům. Společně pomocí septakordů vytvoříme kytarový doprovod v různých žánrech jako jazz, blues, latisko americká hudba a flamenco.

2. IMPROVIZACE
Úroveň začátečníci a mírně pokročilí – základy improvizace
Na tomto kreativním worshopu si ukážeme a osvětlíme především základy improvizace. Orientace v hudební formě, určení tóniny, orientace na hmatníku a práce se stupnicemi pentatonická a diatonická.  Vysvětlíme si základy frázování, stavbu a rozvinutí jednoduché fráze. Dále si ukážeme například, jak vytvořit jednoduché sólo do bluesové formy a tak podobně.
Úroveň pokročilí – jazzová improvizace
Na workshopu zaměřeném pro pokročilejší kytaristy se budeme zabývat jazzovou improvizací. Vysvětlíme si, jak se orientovat ve formě a harmonii. Předvedu Vám možnosti použití stupnic, improvizaci pomocí akordových tónů, zakomponovaní tzv.approach note. Vysvětlím  základní principy improvizace, také jak pracovat s motivem – tzv. Motivická improvizace a další věci.

Ve všech seminářích bude také prostor pro otázky účastníků.

V případě zájmu o některý z výše uvedených seminářů, mne prosím kontaktujte.  Těšíme se na spolupráci s Vámi.  

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.