VÝUKA KYTARY

Chcete zlepšit své improvizační schopnosti?

Rozšířit svůj výrazový rejstřík?

Pomoct při aranžování vašich kytarových partů?

Více jak 20 let se s velkou zálibou věnuji lektorské činnosti, pořádání workshopů a tématických seminářů. Pokud máte chuť na sobě pracovat a rozvíjet se, ať už to s hudbou myslíte vážně, nebo ji berete pouze jako příjemné odreagování, bude mi ctí s Vámi spolupracovat.

Výuka probíhá vždy individuálně, což oproti kolektivnímu vyučování umožňuje opravdu se věnovat každému studentovi zvlášť, dle jeho potřeb, znalostí i určité časové flexibility. Výuka je vedena tak, aby každý student ovládal nejen základní teoretické a technické znalosti a schopnosti vyžadující hru na hudební nástroj, ale velký důraz je kladen také na tvoření vlastní hudební osobnosti, schopnosti improvizace, rozvíjení kreativity a muzikálnosti. Kromě pravidelných lekcí je možné se domluvit na krátkých, tématických kurzech zaměřených například na hudební teorii, určitou kytarovou techniku apod.

Výuka probíhá na Praze 2- Vyšehrad

Cena: 700 Kč /hod. (60 min)

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.